Airgreen Classic Deluxe-50m2

Airgreen Classic Deluxe-50m2

Bosch Vent 2000 D 2 PK

Enkel installasjon

Oppfyller kravene i TEK10 og TEK17

13999,00 kr
Tilgjengelig: På lager
Modell
Bosch Vent 2000 D 2 PK

Enkel installasjon
Ventilasjonssystemet består av 2 til 8 ventilatorer som blir alltid satt sammen i par, en
styreenhet kan styre opptil åtte enheter.
Planlegging og installasjonsarbeid er minimal:
man trenger bare å koble sammen enhetene og
sette dem i drift.
Oppfyller kravene i TEK10 og TEK17
Sitat fra Veiledning til TEK17: "Bestemmelsene
om luftmengder kan lettest oppfylles med
mekanisk ventilasjon. Balansert ventilasjon med
varmegjennvinning vil ofte være mest egnet for å
tilfredstille energikrav (kapittel 14) og krav om
termisk inneklima (§ 13-4)."
Siden Vent 2000 D-enhetene alltid jobber
sammen i par oppfyller de kriteriene til balansert ventilasjon. Det er alltid samme luftmengde
inn som ut. Den kjeramiske varmeveksleren i
elementene gjenvinner opptil 90 % av energien i
avtrekksluften og er dermed meget godt egnet
til å møte kravene i både TEK10 og TEK17.
Slik virker systemet
To Vent 2000 D-enheter jobber sammen. Mens
den ene enheten blåser varm luft ut og dermed
varmer opp varmeveksleren i kanalen, suger den
andre ventilen inn uteluft, som varmes opp av
varmeveksleren ved hjelp av den lagrede energien. Etter 60 - 70 sekunder bytter ventilene
luftretning, den nå kalde varmeveksleren varmes
opp av utgående varm luft, imens kald uteluft
oppvarmes i den andre varmeveksleren.

Write Your Own Review
DU ANMELDER:Bosch Vent 2000 D 2 PK
Produsent
Kjølekapasitet Nominell (min-maks) 2500 (600-3000) Watt