Ofte stilte spørsmål

 

Heato.no bruker utelukkende norske leverandører. Dette for å sikre at kundene får den beste opplevelsen av våre produkter. 

Vi benytter oss av hele 11 lagerlokasjoner fra sør til nord i Norge, dette sikrer rask leveringstid for deg som kunde.

 

  • Leveringstid    Vår leveringstid er 5-7 virkedager, vi benytter oss enten av Bring eller Postnord
  • Installasjon     Vi bruker Inselo for montering av varmepumper, se mer under installasjon.
  • Finansiering     I sammarbeid med NETS/Afterpay tilbyr vi fakturakjøp og delbetaling.

 

 

AfterPay Faktura

Ordinær faktura (14 dagers forfall)
Kampanjefaktura
Samlefaktura

AfterPay delbetalingsløsninger

Delbetaling (Faste avdrag)
Konto

I. Vilkår for AfterPay Faktura

1. Hvem kan betale med AfterPay faktura?

Du må være 18 år, ha norsk personnummer og en folkeregistrert adresse i Norge. Adressen kan ikke være en postboksadresse. Ved å velge AfterPay samtykker du i at Arvato Finance AS innhenter kredittopplysninger om deg. Gjenpartsbrev med kopi av benyttet informasjon blir sendt elektronisk. Kunden mottar link og kode til innlogging via SMS. Oppgitt telefonnummer må være registrert på kunde. Ved avvik sendes gjenpartsbrev pr. post. Mulighet for betaling med AfterPay er betinget av en tilfredsstillende kredittsjekk. Dersom faktura misligholdes samtykker du i at kredittopplysningene overføres til Gothia AS. Arvato Finance AS har rett til å overdra og/eller pantsette gjelden.

2. Hvorfor kredittsjekker dere meg?

Dessverre er det noen som misbruker muligheten til å kjøpe på kreditt og som ikke har til hensikt å betale for mottatt vare. En kredittsjekk avdekker din kredittverdighet samt eventuelle registrerte betalingsanmerkninger.

3. Hva koster det?

Den eneste kostnaden du kan belastes for når du handler med AfterPay vil kunne være et fakturagebyr ilagt av nettbutikken.

4. Forsinket betaling?

Ved forsinket betaling vil det påløpe en påminnelsesavgift i henhold til de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter. I tillegg vil det bli beregnet renter etter lov om renter ved forsinket betaling.

5. Kommunikasjon

Vi vil sende faktura og informasjon til deg via e-post  til den e-post adressen du har oppgitt i din kontakt med AfterPay. Du er selv ansvarlig for at du til enhver tid har en gyldig e-post adresse vi kan nå deg på. AfterPay forbeholder seg alltid retten til å kunne sende informasjon til din folkeregistrerte adresse.

 

II. Vilkår for AfterPay Konto og Delbetaling

1. Hva er AfterPay Konto?

Med AfterPay Konto kan du velge å samle alle dine kjøp med AfterPay på én månedsfaktura. Minste beløp å betale vil fremkomme på månedsfaktura. Du kan når som helst betale hele din restsaldo uten at det påløper ytterligere kostnader.

2. Hva er AfterPay Delbetaling?

Med Delbetaling kan du dele opp beløpet i et bestemt antall måneder. Du vil dermed kunne betale et fast beløp per måned frem til hele beløpet er nedbetalt. Du kan når som helst betale hele din restsaldo uten at det påløper ytterligere kostnader.

3. Hvem kan få AfterPay Konto/Delbetaling?

Du må være 18 år, ha norsk personnummer og en folkeregistrert adresse i Norge. Adressen kan ikke være en postboksadresse. Som hovedregel må minimumsbeløpet på din bestilling utgjøre mer enn kr 200,-. Mulighet for Konto/Delbetaling er betinget av en tilfredsstillende kredittsjekk. Dersom vilkårene misligholdes samtykker du i at kredittopplysningene overføres til Gothia AS.

4. Søknad om AfterPay Konto og Delbetaling

Søknad om kreditt gjennom AfterPay kan utføres enten via (1) nettbutikken eller (2) MyAfterPay.

(1) I etterkant av din bestilling vil faktura bli sendt på e-post eller per post. På fakturaen vil det være en link til MyAfterPay, hvor du kan signere kredittavtalen.

(2) Dersom du først har valgt faktura som betalingsløsning, men senere ønsker konto eller delbetaling på MyAfterPay, må du signere en kredittavtale.

5. Kredittvurdering og godkjenning av kreditt

For å få kreditt er det et krav om at du må oppgi de opplysningene som kreves, og godkjenne vilkårene for å betale med AfterPay. I motsatt fall vil du få tilsendt en faktura på totalbeløpet.

Du har muligheten til å oppgi de nødvendige opplysningene og godkjenne vilkårene for å betale med AfterPay i MyAfterPay helt frem til tidspunktet for overføring til inkasso.

I forbindelse med søknad om kreditt, vil AfterPay foreta en kredittvurdering av deg hvor AfterPay vurderer hvorvidt du er betalingsdyktig. Kredittvurderingen er basert på opplysninger vi mottar fra kredittopplysningsselskap, opplysninger vi mottar fra deg og opplysninger vi eventuelt allerede har registrert.

6. Uteblitt betaling

Ved forsinket betaling vil det påløpe et purregebyr i henhold til gjeldende regelverk. Ved vesentlig mislighold av din betalingsforpliktelse vil hele kravet bringes til forfall og din konto/delbetalingsavtale vil bli avvikliet, i henhold til  finansavtaleloven.

7. Kommunikasjon

AfterPay vil sende faktura og informasjon til din oppgitte e-postadresse eller postadresse. All informasjon er også tilgjengelig på MyAfterPay, der du logger inn med din e-postadresse. Du er selv ansvarlig for at du til enhver tid har en gyldig e-post eller postadresse vi kan nå deg på. AfterPay forbeholder seg alltid retten til å kunne sende informasjon til din folkeregistrerte adresse.

8. Hva koster det?

Kostnadene for AfterPay Konto består av en månedsavgift på 45 kr og en årlig rente på p.t. 19,50 % av kredittbeløpet. Renten kapitaliseres hver måned.

Oppstartsavgift: 0 NOK

Månedsavgift: 45 NOK

Årlig rente: 19,5%

Eksempel: Om du handler for 5000 kr og deler opp betalingen på 9 mnd, kommer din effektive rente til å være 45,09%. Samlet kredittkostnad blir 820 kr.

Kostnadene for AfterPay Delbetaling består av en oppstartsavgift, en månedsavgift samt en årlig rente for valgene 12, 24 og 36 mnd. Renten kapitaliseres hver måned.

Oppstartsavgift: 95 NOK (3 mnd), 195 NOK (6 og 12 mnd), 295 NOK (24 og 36 mnd)

Månedsavgift: 45 NOK

Årlig rente: 0% (3 og 6 mnd), 9,95% (12, 24 og 36 mnd)

Eksempel: Om du handler for 5000 NOK og deler opp betalingen på 6 mnd, kommer din effektive rente til å være 37,75%. Samlet kredittkostnad blir 465 NOK

Personopplysninger

Beskyttelsen av dine personopplysninger er svært viktig for oss. AfterPay behandler personopplysninger for å bekrefte din identitet, for å vurdere hvilke betalingsløsninger vi kan tilby deg, for å kunne administrere kunderelasjonen, for å forhindre misbruk eller uberettiget bruk av AfterPay, for å utføre kunde- og risikoanalyser og risikostyring, for å forhindre hvitvasking og for etterlevelse av generelle rettslige krav. Personopplysninger er opplysninger som enten direkte eller indirekte kan kobles til deg.

Nedenfor følger noen eksempler på personopplysninger som Afterpay behandler:

  • Kontaktinformasjon: navn, adresse, fødselsdato, personnummer, e-postadresse, telefonnummer, osv.
  • Betalingsinformasjon: fakturainformasjon, bankkontonummer, osv.
  • Finansiell informasjon: inntekt, eventuelle andre låneforpliktelser, betalingsanmerkninger, osv.
  • Informasjon om vare eller tjeneste: detaljer vedrørende varen du har kjøpt
  • Historisk informasjon: dine tidligere varekjøp, betalinger og kreditter.

Vi kan gjenbruke de personopplysningene du tidligere har gitt oss, og kan dele din informasjon med kredittopplysningsselskaper og leverandører av identitetsoppslag (for eksempel Folkeregisteret). Videre kan personopplysningene dine deles med tredjepart for å kontrollere opp mot registre for hvitvasking og terrorfinansiering. Vi benytter denne typen underleverandører for å vurdere din kredittverdighet og foreta en risikovurdering ved din forespørsel om å benytte en av våre betalingsalternativer, og for å bekrefte/verifisere din identitet og adresseinformasjon.

Hvis du har benyttet deg av AfterPay tidligere kan det være at vi allerede har informasjon om deg lagret. For eksempel for kundeadministrasjon, dokumentasjonskrav (for eksempel regnskapsbilag) og liknende godkjente behandlingsformål. Dersom slik informasjon er tilgjengelig, vil AfterPay benytte disse til å bekrefte din identitet og forenkle din bruk av AfterPay. AfterPay vil kunne benytte elektronisk kommunikasjon (for eksempel SMS eller e-post) i kommunikasjon med deg. Du har rett til å forespørre om innsyn i dine personopplysninger og be om retting av feilaktige opplysninger registrert på deg. I noen tilfeller vil du også ha rett til å få slettet personopplysninger som vi har lagret om deg. Skriftlig forespørsel kan sendes til Arvato Finance AS, Postboks 331 Sentrum, 0101 Oslo eller på e-post til personvernombud@afterpay.no

Dine personopplysninger kan også deles med nettbutikken hvor du handlet (til administrative formål) og til myndigheter og andre offentlige instanser hvis AfterPay er pålagt å gjøre det i henhold til norsk lov. AfterPay kan også dele dine personopplysninger med andre selskaper innenfor Arvato Financial Solutions-konsernet. AfterPay er å anse som behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Les mer om AfterPays personvernerklæring her.